STYLE LINE
Дари свет, и тьма исчезнет сама собой.
aliras_s_kc
Все больше и больше покупок совершается в интернете. Сейчас же все чаще совершают и оптовые покупки примером этого есть магазин STYLE LINE (http://styleline-opt.com/). Где можно купить женские сумки, клатчи... и это все для оптовых покупателей. Под оптом от нужно понимать от 5 штук товара. То есть, не обязательно брать сумки на продажу, можно просто сгруппироваться с подругами и взять понравившейся товар.
Радует очень большой выбор, а также, что есть полный комплект документов на продаваемый товар. Также есть и гарантия на продаваемые товары. Цены самые разные, уверен, что каждый из покупателей сможет найти нужный ему товар и понятный, продуманный сайт будет этому способствовать.

Серпухов. Ура!
Дари свет, и тьма исчезнет сама собой.
aliras_s_kc
246Теперь у нас есть новостройка в Серпухове. Можете нас поздравить.

Попри важливе суспільно-економічне значення державних корпоративних підприємств
Дари свет, и тьма исчезнет сама собой.
aliras_s_kc
Якщо існування унітарних підприємств пов’язане, у першу чергу, з оформленням держави як суб’єкта в майновому обороті, то заснування корпоративних підприємств (господарських товариств) спрямоване на відділення капіталу-функції від капіталу-власності і введення в економіку самостійного суб’єкта права, не пов’язаного з майном публічного власника .
Попри важливе суспільно-економічне значення державних корпоративних підприємств, нормативно-правова база їх діяльності в Україні є незадовільною. Відсутнє як законодавче визначення державного корпоративного підприємства, так і однозначне вирішення основного концептуального питання про доцільність і межі спеціального регулювання правового становища цих підприємств.
Насамперед розглянемо деякі теоретичні виміри поняття «державне корпоративне підприємство». Як зазначалося вище, ми не поділяємо цивілістичної точки зору щодо неможливості розуміння поняття підприємства як системоутворюючої організаційно-правової форми господарювання , і вважаємо цілком коректним формулювання ч. 5 ст. 63 ГК України, згідно з якою до корпоративних підприємств належать підприємства, що створюються у формі господарського товариства. Це виправдовує вживання терміна «державне корпоративне підприємство» щодо господарських товариств, які належать до державного сектора економіки відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України. Термін «державне підприємство» (state-owned enterprise) є базовим терміном Принципів корпоративного управління ОЕСР для державних підприємств . Вживати цей термін має сенс тоді, коли відсутні акценти на особливостях конкретної організаційно-правової форми таких підприємств.

Деякі автори
Дари свет, и тьма исчезнет сама собой.
aliras_s_kc
Деякі автори висловлюють ідеї про повне запозичення концепції відомчих підприємств зарубіжних країн і поширення її на казенні підприємства. І. В. Єршова слушно зазначає, що такий радикальний підхід неприйнятний для вітчизняної економічної і правової системи в сучасний період господарювання в силу нерозвиненості системи управління, її чисельних і несистемних змін, дефіциту бюджету і низку інших чинників. По мірі зміцнення ринкових позицій, стабілізації економіки, розробки і налагодження адекватної структури управління ідея позбавлення казенних підприємств статусу юридичної особи і у зв’язку з цим будь-якої господарської самостійності з перетворенням на об’єкт, а не суб’єкт права може бути розглянута

Такі підприємства
Дари свет, и тьма исчезнет сама собой.
aliras_s_kc
Такі підприємства існують в усіх країнах, але називаються вони по-різному: відомчими, департаментськими, державно-бюджетними, казенними. Збереження в країнах відомчих форм підприємств поряд з іншими формами пояснюється їх перевагами, серед яких, перш за все, слід зазначити можливість максимального урядового контролю. Головна особливість статусу відомчих підприємств – повна (або майже повна) відсутність правоздатності. Таким чином, в юридичному відношенні вони несамостійні, разом з тим у статусі різних категорій відомчих підприємств існують відмінності .
У зарубіжних країнах казенні підприємства не мають ні юридичної, ні господарської, ні фінансової самостійності. Вони не платять податків, усі їх видатки й доходи проходять через державний бюджет. І за законом, і фактично вони входять до системи державного управління і безпосередньо управляються якимось міністерством, відомством або органом місцевого самоврядування.

?

Log in

No account? Create an account